טפסים להורדה

מס' הטופסשם הטופס + לינק להורדה
בל/211תביעה לדמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה
בל\200תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום גמלת נכות מעבודה
בל\228תביעה לדיון מחדש\החמרת מצב - פגיעה בעבודה
בל/279תביעה להכרה כנכה נזקק
בל\2201תביעה לתאונה אישית
בל\250מתן טיפול לנפגע עבודה - שכיר
בל\283מתן טיפול לנפגע עבודה - עצמאי
בל\7801בקשה למימוש זכויות בנכות כללית
בל\7821תביעה לגמלת ילד נכה
בל\7849תביעה לשירותים מיוחדים
בל\7842תביעה להחמרת מצב לנכה
בל\7111כתב ויתור סודיות רפואית
בל\7116כתב ויתור סודיות רפואית - לרון
בל הגבלת שכר טרחת עו"ד בטיפול בתביעות ביטוח לאומי
1516בקשה לפטור ממס הכנסה
169/אבקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממס הכנסה
169/באישור מסירת מידע (מס הכנסה)
******כתב ויתור סודיות - משרד החינוך
******טופס לבקשת קבלת תג חניה - משרד התחבורה
******תצהיר בעל הרכב משרד התחבורה
******תצהיר הנכה - משרד התחבורה
******אישור חברה לשימוש נכה ברכב - משרד התחבורה
202תביעה למחלת מקצוע

-מילוי פרטים-

יעוץ ללא עלות!