רשלנות רפואית

רשלנות רפואית

אשם של רופא ו/או איש צוות רפואי ו/או מוסד רפואי בגין פרוצדורה רפואית שגויה.

יתכן, כי מקור הרשלנות יהי במעשה רשלני או מחדל (הימנעות) במתן הטיפול הרפואי.

 

זיהוי המעשה הרשלני:

מקרה בו ניתן למטופל טיפול רפואי הסוטה מהסטנדרטים והמיומנות הרפואית הסבירה הנדרשת מהגורם המקצועי.

מעבר למעשה הרשלני תנאי הכרחי להתגבשות עילת תביעה הוא הקשר בין המעשה הרשלני לנזק גופני או נפשי  אשר לא היה מתקיים ללא הרשלנות.

 

מספר עצות במקרה של חשש לרשלנות רפואית:

פנה לעורך דין המתמחה ברשלנות רפואית בהקדם האפשרי לקבלת יעוץ והדרכה ראשונית.

תיעוד נסיבות המקרה ואיסוף כל החומרים הרפואיים הרלוונטיים למקרה.

תיעוד השתלשלות האירועים ע"י המטופל או בני משפחתו גם במקרה בו קיים חוסר במסמכים רפואיים.

שיתוף עורך הדין בכל נסיבות המקרה.

צילום ותיעדו האירוע בווידאו או תמונות סטילס.

ניהול רשימת הוצאות וחיובים בגין האירוע הרשלני.

הימנעות משיתוף פעולה מיותר עם גורמים שאינם מוכרים לכם,

יתכן כי הגורם המתרשל מסתייע בחוקרים פרטיים אשר תפקידם לחבל בסיכויי התביעה.

שכר טרחת עורך הדין

בתיקי רשלנות רפואית משרדנו גובה שכר טרחת על בסיס הצלחה בלבד. שכר הטרחה ישולם באחוזים מהסכום הפיצוי שיקבל הלקוח בפועל.

משרדנו מתמחה בדיני הנזיקין וניהול תביעות בגין רשלנות רפואית,

אנו מלווים את לקוחותינו החל מהשלב בו עולה חשש לרשלנות רפואית ומיד פועלים לביצוע בדיקה מקיפה לנסיבות המקרה,

ביצוע הערכות משפטיות ורפואיות עם מיטב המומחים הרפואיים עד למיצוי מלוא הזכויות וקבלת פיצוי הולם.

-מילוי פרטים-

יעוץ ללא עלות!