תקנה 15

תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי – 

תקנה 15
תקנה 15

מהי תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי ?

תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי נקראת גם "תקנת החצי" 
כאשר וועדה רפואית קובעת לנפגע עבודה נכות לצמיתות,
במקרים בהן הנכות שנקבע;
משפיעה על היכולת של העובד לחזור לעבודה שעבד בה לפני הפגיעה.
והפגיעה גרמה לירידה ניכרת וקבועה בהכנסותיו.
ניתן להגדיל את הנכות הרפואית שנקבעה לו.

 

מהם התנאים להפעלת תקנה 15

לצורך הפעלת התקנה נדרשים שני תנאים מצטברים:
1. העובד לא מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו עקב הנכות.
2. עקב התאונה והנכות נפגעו הכנסותיו של הנפגע לזמן בלתי מוגבל.

 

לשון התקנה:

א) הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות יציבה גדולה עד מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים
או מזו שנקבעה מכוח תקנה 14 או 31(ב) בשים לב למקצועו,
ולגילו של הנפגע,
ובלבד שדרגת הנכות היציבה כתוצאה משינויה זה לא יעלה על % 19 אם דרגת הנכות פחותה מ- % 20 ,
ובכל מקרה אחר לא תעלה על % 100 .
ב) הועדה תתחשב במקצועו של הנפגע כאשר לדעתה הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו
או לעיסוקו והנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו.
ג)בוטל.
ד) הועדה תקבע את דרגת הנכות לפי תקנה זו
רק לגבי אותן הפגימות הנובעות מהפגיעה בעבודה שבקשר אתה נקבעה דרגת הנכות,
ולאחר שנוכו פגימות שאינן קשורות באותה פגיעה בעבודה".

 

עד כמה ניתן להגדיל את הנכות?

התשובה היא עד חצי.
מדרגת הנכות שנקבעה על ידי הוועדה הרפואית,
מכאן שם התקנה – "תקנת החצי".
כך שהקצבה שתשולם לעובד תוכפל בחצי
בהתאם להפעלת התקנה.

 

המחשה באמצעות דוגמא:

לנפגע בעבודה נקבעו 20% נכות רפואית לצמיתות,
הוועדה הרפואית יכולה להגדיל את נכותו עד ל-30% באמצעות תקנה 15,
והקצבה החודשית שתשולם לו תיקבע לפי 30% נכות רפואית.

 

הוועדה רשאית:

לקבוע דרגת נכות יציבה גדולה עד מחצית מזו שנקבעה
הוועדה תעשה שימוש במבחנים;  בשים לב למקצועו ולגילו של הנפגע.

 

הגבלות ביחס לתקנה:

דרגת הנכות היציבה כתוצאה משינוי זה לא תעלה על 19% אם דרגת הנכות פחותה מ-20%,
ובכל מקרה אחר לא תעלה על 100%.
הסבר;
כלומר נפגע בעבודה שנקבעו לו לדוגמא 15% נכות לא יוכל לקבל יותר מ-19%,
וכן נפגע בעבודה שנקבעו לו 80% נכות לא יוכל לקבל יותר מ-100% נכות רפואית.

 

תקנה 15 ב'

בהתאם לתקנה 15(ב) הועדה תתחשב במקצועו של הנפגע,
כאשר הוועדה סבורה שהוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו
או לעיסוקו והנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו.
ההחלטה על הגדלת דרגת נכות על פי תקנה 15 היא בסמכות הוועדה הרפואית.

 

וועדת רשות

וועדה רפואית לעיתים פונה לקבלת  חוות דעת של "ועדת רשות",
וועדת רשות כוללת פקיד תביעות, עובד שיקום ורופא.
וועדת רשות לעיתים מתבקשים השלמת פרטים מהנפגע לצורך החלטה בסוגיה זו.
 
משרד עורכי דין צירלסון מלווה ומייצג נפגעי עבודה במסירות במקצועיות ונחישות רבה.
ליצירת קשר התקשר עכשיו 0522-123508.
 
בכבוד רב ובברכה,
ראובן צירלסון, עו"ד
מאמרים נוספים
שעשויים לעניין אותך:

-מילוי פרטים-

יעוץ ללא עלות!