תקנה 18- נכה נזקק

תקנה 18 – נכה נזקק

נכה נזקק
נכה נזקק.

מה קובעת תקנה 18 א' (א) לתקנות הביטוח הלאומי?

תקנה 18 א' (א) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט״ז – 1956,
קובעת שמי שהוכר כנפגע עבודה,
כתוצאה מתאונת עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה,
ונקבעה לו ע״י ועדה רפואית במסגרת ביטוח לאומי נכות,
ל״זמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית״
ונקבע ע״י ועדת רשות,
שאין לו ״סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה ואין לו הכנסה מהתעסקות״
משמע הנפגע אינו עובד ולא יכול לעבוד,
אינו משתכר ואין באפשרותו להשתכר, יחשב נכה נזקק.

 

מי מוסמך להפעיל את תק' 18 – נכה נזקק

תקנה 18 א' (ב) מסמיכה את ועדת הרשות לקבוע מי לדעתה הינו נכה נזקק,
נכות לזמן מוגבל, או נכות שדרגתה זמנית בשיעור של 100%, לתקופה שלא תעלה על 4 חודשים,
וזאת גם אם נכותו של הנפגע בפועל (כפי שנקבעה ע״י ועדה רפואית במסגרת ביטוח לאומי) נמוכה משיעור של 100%.
"ועדת רשות" מורכבת מפקיד תביעות, עובד שיקום ורופא, ידונו בתביעה ל"נכה נזקק".

 

מה קורה בסיום תקופת ההכרה כנכה נזקק?

בסיום התקופה של 4 החודשים הנ״ל, יכול מי שהוכר נכה נזקק,
להגיש תביעה נוספת להמשך ההכרה כנכה נזקק,
למשך תקופות נוספות,
אך זאת בתנאי שהתקיימו התנאים שלעיל
נכות ל״זמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית״
וכן, כי אין לו בעקבות פגיעה בעבודה ״סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה ואין לו הכנסה מהתעסקות״.

 

מהי ועדת הרשות?

ועדת רשות הינה ועדה המתכנסת במסגרת המוסד לביטוח לאומי,
ומורכבת כאמור, מפקיד השיקום, מרופא מוסמך ומעובד המוסד שנקבע לכך על-ידי מנהל ביטוח לאומי ענף נפגעי עבודה.
תפקידה של ועדת רשות הוא לבדוק עד כמה הנכות הרפואית שנקבעה לנפגע,
מפריעה לו לשוב למעגל העבודה,
במקצוע שלו או לכל מקצוע אחר התואם את כישוריו, השכלתו ויכולותיו.

 

מה מטרת תקנה 18 – נכה נזקק?

מטרת תקנה 18 היא  סוציאלית,
היות והיא מנסה לתת מענה למצב שבו הנכות הזמנית שנקבעה ע״י ועדה רפואית הינה נמוכה מ- 100%,
אך בכל זאת אין באפשרות הנכה לחזור לעבוד ולהשתכר.
ההתמודדות הינה בכך שהנכה יחשב נכה נזקק, ״כאילו״ בעל 100% נכות והוא ״יזכה״ בקצבה חודשית גבוהה יותר,
מזו שלה היה זוכה, אילו היו מחשבים אותה בהתאם לשיעור הנכות שנקבע לנפגע ע״י הועדה הרפואית.
 

מתי מגישים תביעה לנכה נזקק?

ניתן להגיש את התביעה לנכה נזקק מיד לאחר שוועדה רפואית קבעה לנפגע נכות זמנית.
לא ניתן להגיש את התביעה קודם לכן לפני קביעת הנכות הזמנית וגם לא ניתן להגיש את התביעה אם נקבעה לנפגע נכות לצמיתות.
מאחר וניתן לקבל קצבת נכה נזקק רק לתקופה של 4 חודשים קדימה,
הרי שבמידה ונקבעה לנכה נכות זמנית לתקופה ארוכה יותר מ-4 חודשים,
יהיה עליו להגיש את התביעה לנכה נזקק יותר מפעם אחת לאורך תקופת הנכות,
ככל שהוא כמובן ממשיך לעמוד בקריטריונים המאפשרים את קבלת הקצבה.
מצ"ב הטופס לנוחיותכם – טופס נכה נזקק.

 

חשוב לדעת!

בתקופה שבה המבוטח יוכר כ"נכה נזקק", הוא אינו יכול לקבל דמי אבטלה, כי נקבע שאין לו סיכוי סביר למצוא עבודה.
אם הוא כבר מקבל דמי אבטלה – זכאותו לדמי אבטלה תבוטל.

 

האם גם עצמאי יכול להגיש תביעה להכרה כנכה נזקק?

התשובה היא כן.
גם עצמאים אשר נפגעו בעבודה ובעקבות נכות זמנית שנקבעה להם ע"י ועדה רפואית במסגרת ביטוח לאומי,
לא שבו לעבודה, יכולים להיות זכאים לקבלת קצבת נכה נזקק אשר תגדיל להם את התשלום החודשי למקסימום המגיע להם,
כאילו נקבעה להם נכות של 100%.

 

ראובן צירלסון, עו"ד
מתמחה בתאונות עבודה, ייצוג מול הביטוח הלאומי וכנגד חברות הביטוח.
לייעוץ וייצוג פנה עכשיו 0522123508.
מאמרים נוספים
שעשויים לעניין אותך:

-מילוי פרטים-

יעוץ ללא עלות!